Vulkaner - Jens Ambrosius Underbjerg

Vulkaner

By Jens Ambrosius Underbjerg

  • Release Date: 2014-12-10
  • Genre: Textbooks
  • Size: 53.65 MB

Alternative Downloads

Server Link Speed
Mirror [#1] Vulkaner.pdf 49,611 KB/Sec
Mirror [#2] Vulkaner.pdf 35,702 KB/Sec
Mirror [#3] Vulkaner.pdf 38,665 KB/Sec

Description

Vulkanudbrud er fascinerende og ofte voldsomme geologiske fænomener, som gennem historien har krævet adskillige menneskeliv. Alligevel vælger mennesker at bosætte sig ved og endda på disse magmafyldte kamre til jordens indre. Hvorfor vælger mennesker at bo i nærheden af vulkaner, når historien fortæller os, hvor farligt det kan være? Er der noget i lavaen eller i asken, som vi kan drage nytte af? Kan vi tæmme og endda udnytte vulkanens voldsomme kræfter? I bogen Vulkaner - en naturkatastrofe, kigges undersøges disse spørgsmål.
Bogen har til formål at give læseren et indblik i de forskellige typer vulkaner, og hvordan jordens opbygning har betydning for deres dannelse og aktivitet. Læseren skal gennem arbejdet med konkrete eksempler fra Hawaii, Pompeji, Vesuv og Yellowstone opnå en forståelse for vulkanernes forskellighed. Undervejs skal læseren også opnå en forståelse for de muligheder, der ligger i råstofudvinding og landbrug ved vulkanerne, og hvilken betydning det har for befolkningerne i de berørte områder.

Der er undervejs i bogen fokus på, at viden formidles både gennem tekst, men også gennem en række interaktive elementer i form af billeder, film, animationer og elevaktiverende opgaver. Læseren inddrages aktivt i en bearbejdning af spørgsmålene, som bogen belyser ved bl.a at lave eksperimentelt arbejde og lave film over dette i iMovie. Desuden skal der laves film over pladetektoniske bevægelser og skrives artikel i Pages om vulkaners påvirkning på klimaet.

Lærebog til geografi i grundskolens 7. - 9. klasse samt C- og B-niveau i gymnasiet og NF på hf eller i tværfaglige forløb eller projekter om vulkaner.

Emneord: VUC Syd - vulkaner, jordens opbygning, råstofudvinding, geologiske fænomener

Bogen dækker primært nedenstående niveauer:

Grundskolen geografi (7 - 9. klassetrin)
Færdigheds- og vidensmål:
• Modellering i naturfag
• Demografi og erhverv
• Naturgrundlag og levevilkår
• Formidling
• Ordkendskab
• Faglig læsning og skrivning
• Undersøgelser i naturfag.

Kompetencemål:
• Eleven kan anvende og vurdere modeller i geograf.
• Eleven kan perspektivere geografi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse.
• Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med geograf.

Stx og hfe C-niveau (naturgeografi/geografi)
Kernestof:
• Jordens udvikling, herunder den pladetektoniske model, jordskælv og vulkaner
• Produktionen og dens afhængighed af ressourcegrundlag og teknologisk udvikling.

Stx  B-niveau (naturgeografi)
Kernestof:
• Jordens opbygning, den pladetektoniske model, jordskælv og vulkaner
• Produktionen og dens afhængighed af teknologisk udvikling og ressourcegrundlag
• Betydning for menneskets livsvilkår.

Hf - Naturvidenskabelig faggruppe
Fagligt indhold:
• Levevilkår
• Ressourceudnyttelse, produktion og teknologi. Kernestof geografi:
• Naturbetingede ressourcer og produktion
• Befolkning og erhvervsforhold.

Almen Voksenuddannelse (AVU)
Naturvidenskab, niveau G
Kernestof:
• Vejr og klima.
Naturvidenskab, niveau E
Kernestof:
• Klima- og miljøudvikling.

keyboard_arrow_up