Socialisme - Lasse Lehmann Saatterup

Socialisme

By Lasse Lehmann Saatterup

  • Release Date: 2014-12-10
  • Genre: Politics & Current Affairs
  • Size: 51.69 MB

Alternative Downloads

Server Link Speed
Mirror [#1] Socialisme.pdf 35,829 KB/Sec
Mirror [#2] Socialisme.pdf 49,520 KB/Sec
Mirror [#3] Socialisme.pdf 27,594 KB/Sec

Description

Med film, billeder og animationer sætter bogen Socialisme - en samfundsideologi, fokus på den udvikling socialismen har gennemgået i årenes løb. Gennem arbejdet med bogen skal læseren opnå en forståelse for ideologibegrebet generelt, hvordan forskellige ideologier anskuer magtfordelingen i samfundet, socialismens tilblivelse og udvikling.

Opgaverne i bogen lægger op til, at læseren selv producerer viden ved at gå på opdagelse i materialet og på internettet. De digitale produkter, der produceres -  film i iMovie, plakat i Glogster, fiktiv karakter i Tellagami m.m. - samler læseren i en bog i Book Creator.

Bogen er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i historie og samfundsfag i folkeskolens ældste klasser, i gymnasier (C), KS på hf, VUC eller i tværfaglige forløb relateret til emnet socialisme og samfundsideologier.
 
Emneord: socialisme, ideologibegrebet, magtfordeling, politiske systemer, retsstat

Bogen dækker primært nedenstående niveauer, men kan med supplerende materiale anvendes til B og A-niveau i gymnasiet og på hf:

Grundskolen (9. - 10. klassetrin)
Færdigheds- og vidensmål:
• Demokrati
• Det politiske system, retsstat og rettigheder
• Politiske partier og ideologier
• Velfærdsstater
• Samfundsøkonomiske sammenhænge
• Markedsøkonomi
• Undersøgelsesmetoder
• Formidling
• Informationssøgning.

Kompetencemål:
• Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger.
• Eleven kan anvende samfundsfaglige metoder.
• Eleven kan tage stilling til økonomiske problemstillinger og handle i forhold til egen økonomi og samfundsøkonomi.

Hf Kultur- og Samfundsfagsgruppen
Kernestof:
• Politiske ideologier
• Demokrati, deltagelsesmuligheder, politiske beslutninger
• Økonomiske sammenhænge.

Stx C-niveau
• Politiske partier i Danmark og politiske ideologier, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme
• Politiske beslutningsprocesser i Danmark
• Velfærd og fordeling, herunder markedsstyring og politisk styring
• Det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter.

Almen Voksenuddannelse (AVU)
Samfundsfag, Niveau G):
Kernestof:
• Demokrati og menneskerettigheder
• Det politiske system
• Retsvæsenet.
Samfundsfag, Niveau D:
Kernestof:
• Det politiske system, herunder beslutningsprocesser på lokalt, regionalt og nationalt plan
• Velfærdsmodeller.

keyboard_arrow_up