Hvordan laver man smertestillende medicin? - Organisk syntese - Liselotte Jacobsen

Hvordan laver man smertestillende medicin? - Organisk syntese

By Liselotte Jacobsen

  • Release Date: 2017-05-19
  • Genre: Chemistry
  • Size: 633.24 MB

Alternative Downloads

Description

Hvordan laver man smertestillende medicin? – Organisk syntese har et kemifagligt fokus. I bogen stilles spørgsmålet: Hvordan laver man smertestillende medicin? 
Læseren præsenteres for en række hverdagsrelevante spørgsmål omkring smertestillende medicin: Hvordan føler vi smerte, smertestillende medicins opbygning og virkning. Sluttelig udføres en organisk syntese, hvorved acetylsalicylsyre fremstilles. 

Opgaverne i bogen lægger op til, at læseren selv er undersøgende, eksperimenterende og producerende. 

Hvordan laver man smertestillende medicin? kan anvendes i undervisning i kemi på VUC, i gymnasiet og på hf. Enkelte dele vil også kunne anvendes i undervisning i Biologi på VUC, i gymnasiet, på hf, grundskolens undervisning i biologi samt AVU’s naturvidenskab på G samt FED niveau.

STX, hf og hfe
Kemi (C) B
Kernestof:
Kemisk fagsprog, herunder navngivning, kemiske formler og reaktionsskemaer

Organisk kemi: stofkendskab, herunder opbygning, egenskaber og anvendelse for stofklasserne carbonhydrider, alkoholer, carboxylsyrer og estere, samt opbygning af og udvalgte relevante egenskaber for stofklasserne aldehyder, ketoner og aminer
Eksempel på biologisk aktive makromolekyler
Stofidentifikation ved kvalitative analyser

Organiske reaktionstyper: 
Kvalitative og kvantitative eksperimentelle metoder, separation, simpel syntese og chromatografi.

keyboard_arrow_up