Regler, der gælder - VUC Syd

Regler, der gælder

By VUC Syd

  • Release Date: 2016-11-18
  • Genre: Islam
  • Size: 441.93 MB

Alternative Downloads

Server Link Speed
Mirror [#1] Regler, der gælder.pdf 23,532 KB/Sec
Mirror [#2] Regler, der gælder.pdf 28,461 KB/Sec
Mirror [#3] Regler, der gælder.pdf 40,710 KB/Sec

Description

Regler, der gælder - Islams fundament har et religionsfagligt fokus. I bogen stilles spørgsmålet: Hvordan får man Allahs accept?
Læseren præsenteres for de forskellige regler, der gælder i islam - fx halal og haram, de fem søjler og regler for kvinder. Herunder kastes også et blik på mere kontroversielle emner, som reglerne der berører os - fx frikadellesagen og kvindelige imamer. Bogens emner belyses gennem videoer af medvirkende, som fortæller om deres religiøse regler i praksis eller forklarer om deres oplevelser af ritualer og praksis. 

Opgaverne i bogen lægger op til, at læseren producerer sin egen viden om islams regler. Bogen indeholder opgaver som fx at undersøge kontroversielle emner nærmere, analysere synspunkter, undersøge fakta om islam på nettet, interviewe folk med andre overbevisninger og skabe sine egne notater og videoer med forklaringer på, hvordan man er en god muslim, og hvordan man opnår Allahs accept.

Regler, der gælder kan anvendes i undervisning fx i kristendomskundskab i folkeskolens ældste klasser, religion på VUC, i gymnasiet, og på hf.

Grundskolen (8.-10. klassetrin) 
Kristendomskundskab
Færdigheds- og vidensmål:
Trosvalg og tilværelsesbetydning
Kompetencemål:
Eleven kan forholde sig til den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper 

STX, hf og hfe
Religion B og C, hfe samt religion C i KS
Kernestof:

Islam, herunder såvel nutidige tekster som tekster fra Koranen, med inddragelse af en europæisk og dansk kontekst
Religioners samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid og nutid.
Demonstrere en reflekteret forståelse af religioners og livsanskuelsers betydning for menneske, samfund og kultur
På et fagligt grundlag indgå i en debat om egne og andres kulturelle værdier og på denne måde kvalificeres til det globale samfund.
Fortolke og vurdere religiøse synspunkter og problemstillinger såvel ud fra en religiøs selvforståelse som ud fra sekulære, herunder religionskritiske, synsvinkler.

keyboard_arrow_up