På sporet - kildekritik - Tommy Stave Hansen

På sporet - kildekritik

By Tommy Stave Hansen

  • Release Date: 2016-06-24
  • Genre: History
  • Size: 322.22 MB

Alternative Downloads

Server Link Speed
Mirror [#1] På sporet - kildekritik.pdf 46,809 KB/Sec
Mirror [#2] På sporet - kildekritik.pdf 43,380 KB/Sec
Mirror [#3] På sporet - kildekritik.pdf 27,805 KB/Sec

Description

"Kildekritik: Er du en god detektiv?" er en bog om den særlige historiske metode, som kaldes kildekritik. Bogen sætter fokus på, hvordan man bruger kildekritikken i undervisningen i historiefaget, men også hvordan kildekritik - og det at have en vis kildekritisk sans - er en væsentlig del af dagligdagen, når man f.eks. ser TV, læser avis, går på internettet eller diskuterer med familie og venner. 

Gennem arbejdet med bogen, opnår læseren indsigt i, hvordan man anvender kildekritikken som en analytisk og metodisk tilgang til forskelligt historisk materiale, og hvordan man forholder sig kritisk og dokumenterende til eksempler på brug og misbrug af forskellige materialer. Læseren skal igennem bogen arbejde med forskelligartet kildemateriale og tilhørende opgaver, for derigennem at opnå en forståelse af den historiske metode, hvordan man arbejder med og forholder sig til forskelligartet kildemateriale. Der vil igennem bogen være fokus på viden formidlet gennem både tekst og en række interaktive elementer i form af billeder, film og elevaktiverende opgaver. Læseren inddrages aktivt i en bearbejdning af spørgsmålene, ved bl.a. at bruge forskellige apps. 

Bogen er udviklet til at kunne anvendes på flere forskellige niveauer i undervisningen fra folkeskolens ældste klasser til gymnasiet, HF og VUC, i tværfaglige forløb og projekter, hvor fokus er på behandling af kildemateriale.

Bogen dækker nedenstående niveauer:

Grundskolen (8. - 10. klassetrin)
Historie, 9. klassetrin
Færdigheds- og vidensmål:
Kildeanalyse.
Kompetencemål:
Kildearbejde.

STX
Historie, A og B
Faglige mål:
Anvende en analytisk/metodisk tilgang til forskelligartet historisk materiale
Forholde sig kritisk og dokumenterende til eksempler på brug og misbrug af historien. 

Almen Voksenuddannelse (AVU)
Historie, niveau D
Faglige mål:
Kan forholde sig kritisk og nuanceret til en historisk fremstilling.

keyboard_arrow_up