Højdemåling - trigonometri i praksis - Halime Mahmoud Rachid

Højdemåling - trigonometri i praksis

By Halime Mahmoud Rachid

  • Release Date: 2015-12-04
  • Genre: Mathematics
  • Size: 217.97 MB

Alternative Downloads

Server Link Speed
Mirror [#1] Højdemåling - trigonometri i praksis.pdf 36,302 KB/Sec
Mirror [#2] Højdemåling - trigonometri i praksis.pdf 46,433 KB/Sec
Mirror [#3] Højdemåling - trigonometri i praksis.pdf 33,190 KB/Sec

Description

Er det muligt at beregne højden af en bygning kun ved brug af en pind samt et målebånd? Hvad bruger landmålere, når de skal beregne en bestemt højde? Hvad er trigonometri? og Hvordan kan trigonometrien give os nogle redskaber til at kunne beregne højden på en bygning? 
 
I bogen arbejdes der med ligedannede og ensvinklede trekanter, herunder også hvad  forstørrelsesfaktoren og formindskelsesfaktoren er, og hvordan de kan bruges til at beregne en højde. Der arbejdes også med cosinusrelationen samt ligningsløsning. Læseren bliver bedt om at forholde sig kritisk til sine målinger og overveje, hvad årsagen til en afvigelse i forhold til den faktiske højde kan skyldes.
 
Bogen lægger op til en aktiv tilgang til matematikundervisningen, hvor læseren i praksis skal afprøve forskellige metoder til at beregne højde på forskellige bygninger. Ligeledes lægges der op til at bruge forskellige apps til at illustrere, forklare samt udregne de stillede opgaver.
 
Bogen er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i matematikundervisningen. Bl.a. i Grundskolens ældste klasser, gymnasiet, på hf og VUC, i tværfaglige forløb eller andre projekter med matematik.  
 
Emneord:
VUC Syd, trekant, ensvinklede trekanter, retvinklede trekant, ligedannede trekanter, hypotenuse, katete, forstørrelsesfaktor, formindskelsesfaktor, totalstation, cosinusrelationen, ligninger     

Bogen dækker nedenstående niveauer:

Grundskolen (8. - 10. klassetrin)
Matematik
Færdigheds- og vidensmål:
• Geometriske egenskaber og sammenhænge.

Kompetencemål:
• Eleven kan forklare geometriske sammenhænge og beregne mål. 

STX og hf
Matematik (C)
Kernestof:
Regningsarternes hierarki, ligningsløsning med grafiske og simple analytiske metoder.

Almen Voksenuddannelse (AVU)
Matematik, Niveau G
Kernestof:
• Tal og algebra

• Løsning af enkle ligninger 

• Geometri

• Konstruktioner.

 
Matematik, Niveau F
Kernestof:
• Geometri

• Målestoksforhold og ligedannethed

• Konstruktioner

• Trigonometriske beregninger i retvinklede trekanter.

Matematik, Niveau D
Kernestof:
• Geometri

• Trigonometriske beregninger i retvinklede trekanter.

keyboard_arrow_up