Lyrik - en litterær genre - Jytte Isaksen

Lyrik - en litterær genre

By Jytte Isaksen

  • Release Date: 2015-09-07
  • Genre: Literary Criticism
  • Size: 387.79 MB

Alternative Downloads

Server Link Speed
Mirror [#1] Lyrik - en litterær genre.pdf 48,521 KB/Sec
Mirror [#2] Lyrik - en litterær genre.pdf 45,397 KB/Sec
Mirror [#3] Lyrik - en litterær genre.pdf 22,715 KB/Sec

Description

Bogen stiller spørgsmålet: Hvordan kan lyrik blive interessant?
Læseren bliver indført i lyrik, dens genrer, genretræk og virkemidler.

Opgaverne i bogen lægger op til, at læseren producere, er undersøgende gennem forskellige opgavetyper med baggrund i bogens mange anvisninger og eksempler. Bogen indeholder opgaver som fx at reflektere, lave rap, haikudigte, biodigte, lejlighedssange, mindmapper, finde genretræk, processen fra hverdagssprog til metafor, vurdere sprog, arbejde med rimskema, lave associationsrækker, sammenholde lyrik fra forskellig tid, analyse og oplæsning af lyrik.

Bogen er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i folkeskolens ældste klasser, i gymnasiet, på hf, VUC, på erhvervsuddannelser, sprogskoler og SOSU.

Emneord: VUC Syd - lyrik, rap, biodigt, lejlighedssang, salme

Grundskolen (8. - 10. klassetrin)
Videns- og læringsmål:
Dansk
• Læsning
• Fremstilling
• Sprogforståelse
• Tekstforståelse
• Fortolkning.
Kompetencemål:
• Eleven kan vurdere tekstens sproglige virkemidler.
• Eleven har viden om metoder til vurdering af teksters formål og perspektiv.
• Eleven har viden om fortolkningsorienterede læsestrategier.

Stx, hf (A)
Dansk
Kernestof:
• Sprogiagttagelse, herunder grammatik og stilistik
• Genrebegreber
• Det litterære stofområde.

Hfe (C)
Dansk
Kernestof:
• Litterære tekster.

Almen Voksenuddannelse (AVU)
AVU, Dansk og Dansk som andetsprog fra basis til niveau D:
Kernestof:
• Læse fiktionstekster med forståelse og overblik
• Finde genretræk, beskrive og karakterisere teksters indhold og form
• Kendskab til sprogets opbygning, brug og funktion
• Valg af virkemidler og udtryksformer
• Der arbejdes med analysebegreber, perspektivering og vurdering
• Elementær tekstiagttagelse
• Sætte fokus på relevante træk i teksten, sprogbrug og stil.

keyboard_arrow_up