EU og euroen - økonomisk integration i Europa - Lasse Lehmann Saatterup

EU og euroen - økonomisk integration i Europa

By Lasse Lehmann Saatterup

  • Release Date: 2015-08-17
  • Genre: Economics
  • Size: 364.47 MB

Alternative Downloads

Server Link Speed
Mirror [#1] EU og euroen - økonomisk integration i Europa.pdf 48,648 KB/Sec
Mirror [#2] EU og euroen - økonomisk integration i Europa.pdf 40,237 KB/Sec
Mirror [#3] EU og euroen - økonomisk integration i Europa.pdf 45,150 KB/Sec

Description

Med film, billeder og animationer sætter bogen EU og demokrati fokus på demokratiet i det europæiske samarbejde. Gennem arbejdet med bogen skal læseren opnå en forståelse for baggrunden og formålet med EU, EU’s opbygning, samt hvordan politikere og andre anskuer demokrati i EU. Opgaverne i bogen lægger op til, at læseren selv producerer viden ved at udøve lobbyarbejde og få indflydelse på EU’s love og regler. Til de digitale produkter, der produceres i bogen, anvender læseren i sit lobbyarbejde i forhold til at få indflydelse i EU. Bogen er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i historie og samfundsfag i folkeskolens ældste klasser, i gymnasier, på hf og VUC, eller i tværfaglige forløb relateret til emnet EU og demokrati.


Emneord: VUC Syd - EU, EU institutioner, EU - Parlamentet, demokrati, demokratisk underskud, demokratisk overskud, euroeuropa, økonomisk integration, Grækenland, økonomisk krise, eurolande, eurozone, euroområdet, europæisk samarbejde, valutapolitik, ØMU, ECB, harmonisering.

Grundskolen (8. - 10. klassetrin)
Samfundsfag
Færdigheds- og vidensmål:
• EU og Danmark
• Markedsøkonomi
Kompetencemål:
Eleven kan tage stilling til politi­ske problemstil­linger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger.
Eleven kan tage stilling til økono­miske problemstil­linger og handle i forhold til egen økonomi og sam­fundsøkonomien.

Stx
Samfundsfag (C)
Kernefag:
Velfærd og fordeling, herunder markedsstyring og politisk styring det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter.

Samfundsfag (B)
Kernestof
Forskellige politiske systemer, herunder det danske politiske system og EU. det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, styring, bæredygtig udvikling, herunder EU.

Samfundsfag (A)
Kernestof:
Forskellige typer politiske systemer, herunder EU.
aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt.

Hf
Samfundsfag (Kultur- og samfundsfagsgruppe)
Kernestof:
• Økonomiske sammenhænge.

Hfe
Samfundsfag (C)
Kernestof:
Politiske beslutninger i Danmark, herunder politiske deltagelsesmuligheder. Økonomiske kredsløb og styringsinstrumenter.

Almen Voksenuddannelse (AVU)
Samfundsfag, Niveau D
Kernestof:
• EU’s betydning for Danmarks økonomi
• Danmark og EU.

keyboard_arrow_up